ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το γραφείο  οικογενειακής και επαγγελματικής συμβουλευτικής παρέχει:

 • Κατάρτιση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού για μονογονείς και ΑΜΕΑ.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για μονογονείς.
 • Κατάρτιση προγραμμάτων οικογενειακής συμβουλευτικής ιδιαίτερα για μονογονείς σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες.
 • Προβολή  ενεργειών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί από μονογονείς ή ΑΜΕΑ.
 • Προβολή δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από  ιδιωτικούς ή δημοσίους φορείς για τα θέματα των μονογονέων, των ανέργων και των ΑΜΕΑ.
 • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων για  μονογονείς ή ανέργους ή ΑΜΕΑ.

Επίσης, διοργανώνει:
Θεματικά Εργαστήρια  (workshops) ή μαθήματα  για  την ανάπτυξη δεξιοτήτων από μονογονείς, ΑΜΕΑ κι ανέργους στους εξής τομείς:
Διαδίκτυο, Δημοσιογραφία, Διαφήμιση, Δημοσίων Σχέσεων,  Μόδα και Ομορφιά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΔΙΣΚΟ - ΤΑΙΝΙΑ Η ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ

Πρόκειται για ένα  πρωτοποριακό    τομέα της Εταιρίας Κοινωνικών Εφαρμογών, που  παρέχει υπηρεσίες έκδοσης:

 • Βιβλίων που μπορούν  να αποτυπωθούν σε δίσκο- ταινία ή άλλα φυσικά μέσα.
 • Βιβλίων, που αφορούν στην τεκμηρίωση και  στην αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών ζητημάτων που αφορούν στην οικογένεια.
 • Πονημάτων ειδικού τύπου, ώστε  να είναι κατάλληλα για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Βιβλίων που προωθούν  τις καλλιτεχνικές ή δημιουργικές δεξιότητες των μονογονέων, των ανέργων και  των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Πονημάτων μορφωτικού- συμβουλευτικού περιεχομένου για  την ανάπτυξη δεξιοτήτων από μονογονείς, ΑΜΕΑ κι ανέργους, καθώς και  που αναδεικνύουν ζητήματα υποστήριξης για  τη βελτίωση των πολιτών ή για  την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Ο τομέας της εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων προσφέρει υπηρεσίες   προς καλλιτεχνικά σχήματα- πολιτιστικούς φορείς ή οργανισμούς ή μεμονωμένους  δημιουργούς. Ειδικότερα, παρέχει υπηρεσίες:
Προς  καλλιτεχνικά- πολιτιστικά σχήματα που αποτελούνται κυρίως από μονογονείς- ανέργους- ΑΜΕΑ ή έχουν  τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών των ευπαθών ομάδων.

Προς   πολιτιστικούς φορείς οργανισμούς και φορείς ή ιδρύματα, που παράγουν- παρουσιάζουν  έργα στο χώρο του θεάματος για μονογονείς- ανέργους- ΑΜΕΑ ή παρουσιάζουν έργα, τα οποία παρακολουθούν μονογονείς - άνεργοι – ΑΜΕΑ, καθώς  και τα παιδιά τους.

Προς κάθε χώρο ή δραστηριότητα του θεάματος.

Προς μονογονείς- ανέργους- ΑΜΕΑ  ή τα παιδιά τους, που θέλουν ν’ αναπτύξουν δεξιότητες ή  καλλιτεχνικές δεξιότητες. με στόχο την απορρόφησή τους από την τοπική κοινωνική οικονομία.

Προς καλλιτεχνικά- πολιτιστικά σχήματα ή μεμονωμένους  δημιουργούς από κάθε τομέα της Τέχνης, που θέλουν να  παρουσιάσουν έργα κυρίως για τα θέματα της μονογονεϊκότητας, της ανεργίας και των ΑΜΕΑ ή και αφιερωμένα σ’ αυτά.

Ο τομέας   Εκμετάλλευσης Προγραμμάτων Θεαμάτων  δημιουργεί- αναπτύσσει την  ιστοσελίδα ARTBOOK ως πυλώνα  διασύνδεσης  και στήριξης ιδιαίτερα των μονογονεικών οικογενειών- ανέργων- ΑΜΕΑ.  Αναπτύσσει  δράσεις για τα παιδιά , δίνοντας έμφαση στα μέλη των μονογονεικών οικογενειών- ανέργων- ΑΜΕΑ.
 

Οικογενειακή και επαγγελματική συμβουλευτική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (INTERACTIVE MULTIMEDIA)

Τα  προϊόντα των διαδραστικών πολυμέσων (Interactive Multimedia)  αποτελούν  τεχνολογία «αιχμής» στη  νέα ψηφιακή εποχή,  ενώ  «αγγίζουν»  ποικίλους τομείς  της οικονομίας και της τοπικής ανάπτυξης. Με στόχο  τον άνθρωπο και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας παρέχει υπηρεσίες:

Έρευνας κι ανάπτυξης Προϊόντων Διαδραστικών Πολυμέσων στη τοπική κοινωνική οικονομία προς κάθε φορέα- οργανισμό κι επιχείρηση ή μεμονωμένα άτομα  δίνοντας έμφαση σε περιεχόμενο, που:
Α. Αφορά στους μονογονείς, στα ΑΜΕΑ, στους  ανέργους ή  στα μέλη άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Β. Είναι αφιερωμένα στα ζητήματα των μονογονέων, των ΑΜΕΑ, των ανέργων ή  μελών άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ανάπτυξης προϊόντων, που αφορούν στις «ροές» δεδομένων (κείμενο, εικόνα, ήχος, εικόνα, σχεδιοκίνηση, βίντεο).

Ανάπτυξης Διαδραστικών  Πολυμέσων, που αφορούν στην εκπαίδευση, στις τέχνες, στη λογοτεχνία, στην εκμάθηση επαγγελματικών ή δημιουργικών δεξιοτήτων, στο χώρο των κοινωνικών ζητημάτων. Μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο των  διαδραστικών  πολυμέσων  εστιάζεται στα θέματα των μονογονέων, των ΑΜΕΑ,  των ανέργων κι άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Διαδραστικής  παρουσίασης  της δημιουργίας  (καλλιτεχνικής ή επαγγελματικής) των μονογονέων, των ανέργων, των ΑΜΕΑ ή άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Διαδραστικής παρουσίασης δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.