ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η   «ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π.»   διοργανώνει την  1η  ΔΙΕΘΝΗ   KAΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ   ΜΕΣΩ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ   με  θέμα «Η φαντασία και η δημιουργικότητα  κτίζουν  το μέλλον»  .

Η έκθεση θα γίνει με  τη  συνεργασία τεσσάρων Δήμων ισάριθμων πόλεων της Ελλάδας και  οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Στην έκθεση μπορούν να λάβουν μέρος  Έλληνες – ξένοι  δημιουργοί    ηλικίας 18   ετών κι  άνω (με συμβολική τιμή συμμετοχής) στις εξής μορφές τέχνης:  

  1. Ποίηση
  2. Φωτογραφία
  3. Σκίτσο

Στόχος  του δρώμενου  είναι η ανάδειξη της δημιουργικής   έκφρασης μονογονέων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανέργων και γενικότερα των καλλιτεχνών μέσω της καλλιέργειας των απαραίτητων δεξιοτήτων.

Στόχος της δράσης  είναι η προώθηση  ενεργειών συνεργασίας – επικοινωνίας κι ενημέρωσης για τις δημιουργικές – καλλιτεχνικές δυνατότητες  των μονογονέων, των ανέργων και  των ατόμων με ειδικές ανάγκες με υφιστάμενους  επαγγελματικούς καλλιτεχνικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι δράσεις  «Δικτύωσης» - «Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης» της Έκθεσης  εξειδικεύονται  στις παρακάτω ενέργειες:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή, συνεργασίας και επικοινωνίας, με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα δικτύου, το οποίο θα προωθεί ενέργειες ενημέρωσης για τις καλλιτεχνικές ή δημιουργικές δεξιότητες των μονογονέων, των ανέργων και  των ατόμων με ειδικές ανάγκες  σε τοπικούς φορείς όπως είναι οι  Ο.Τ.Α., τα  Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι Κλαδικές και Επαγγελματικές Ενώσεις, οι Αντιπροσωπευτικούς φορείς της ομάδας στόχου,  οι Οικονομικοί  και κοινωνικών εταίρους, Μ.Κ.Ο. και επιχειρήσεις των τεσσάρων περιοχών
     
  • Κινητοποίηση των φορέων του δημόσιου - ιδιωτικού τομέα, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και µη κυβερνητικών οργανώσεων και η μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για  την αξιοποίηση των καλλιτεχνικών – δημιουργικών  δεξιοτήτων των προαναφερόμενων  ομάδων με στόχο την απορρόφησή τους από την τοπική κοινωνική οικονομία.

 

Πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο κάτωθι link:

 

ΤΟ ART BOOK

To ARTBOOK είναι μια ιστοσελίδα- project της  «Εταιρείας Κοινωνικών Εφαρμογών ΚΟΙΝΣΕΠ», που λειτουργεί ως πυλώνας  διασύνδεσης  και στήριξης ιδιαίτερα των μονογονεικών οικογενειών στοχεύοντας:

Στην  ανάδειξη της  καλλιτεχνικής δημιουργίας (ιδιαίτερα με των μονογονέων, των παιδιών μονογονεικών οικογενειών, των ανέργων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες). 

Στην παρουσίαση – ανάδειξη και βοήθεια προς ένα θέμα των μονογονέων ή άλλων ευπαθών κοινωνικών από έναν επαγγελματία δημιουργό μέσω της παραγωγής καλλιτεχνικού έργου.

 Στην πραγματοποίηση  ημερίδων  με ΟΤΑ για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στους καλλιτεχνικούς χώρους ή σε χώρους δημιουργίας.

Στην ανάπτυξη ιδιαίτερης πλατφόρμας κρατήσεων  εντός του ARTBOOK για  την παρακολούθηση δρώμενων από ΑΜΕΑ, Μονογονείς, Ανέργους.

 

ΘΕΑΜΑΤA

Στο πλαίσιο της στήριξης της μονογονεικής οικογένειας, υπηρεσίες της υποστήριξης για  τη βελτίωση των πολιτών   και της αναβάθμισης των γενικών συνθηκών διαβίωσης  καταρτίζονται προγράμματα θεαμάτων για μονογονείς, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, ανέργους , ΑΜΕΑ, καθώς και γενικότερα των πολιτών.

Πραγματοποιούνται  επισκέψεις ή εκδρομές σε συνεργασία με αναγνωρισμένους  φορείς του τουριστικού κλάδου  σε πόλεις ή περιοχές της χώρας , όπου πραγματοποιούνται θεάματα, δίνοντας έμφαση στην επιτόπια ανάπτυξη καλλιτεχνικών – δημιουργικών δεξιοτήτων από τους  μονογονείς ή τα παιδιά τους, καθώς και γενικότερα των πολιτών.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Στο πλαίσιο  της δραστηριότητας των άλλων υπηρεσιών για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών  και της  αναβάθμισης των γενικών συνθηκών διαβίωσης συμμετέχει   η  «Εταιρία  Κοινωνικών Εφαρμογών – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση»  σε δράσεις και σχετικά  έργα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Προβάλλει- δε- έργα και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.